Category Archive Стажування

Угода про співпрацю між Університетом Огієнка та Університетом економіки та бізнесу в Познані

Угода між Університетом Огієнка та Університетом економіки та бізнесу в Познані була укладена та погоджена сторонами 8 листопада 2019 року. В межах цієї угоди реалізується співпраця між університетами за такими пунктами:

  • міжфакультетський обмін;
  • спільна дослідницька діяльність;
  • співучасть у семінарах та міжнародних конференціях;
  • обмін науковими та навчально-методичними матеріалами;
  • короткотермінові академічні програми.

Зараз в межах угоди програму реалізує доктор економічних наук, професорка Наталія Мазур – читає лекції та проводить семінарські заняття для студентів-магістрів першого року навчання в Інституті менеджменту Познанського економічного університету.

Nota bene!

Науково-педагогічні працівники нашого університету можуть брати участь в академічній мобільності – проходити стажування, презентувати власні напрацювання на семінарах і конференціях, створювати й розвивати спільні проєкти.

Долучайтесь!

Стажування в Інституті Європейської Культури Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (м. Гнєзно, Республіка Польща)

З 8 по 14 квітня 2019 р. доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Опря Б.О. та доцент кафедри всесвітньої історії Опря І.А. з метою вдосконалення професійної підготовки через поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, формування нових професійних компетентностей в науково-педагогічній діяльності проходили стажування в Інституті Європейської Культури Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (м. Гнєзно, Республіка Польща).

Read More

Міжнародне наукове стажування – це наполеглива праця

Міжнародне наукове стажування – це не лише нові наукові здобутки, цікаві знайомства, неперевершені враження, але й наполеглива наукова праця.

Моє – доцента кафедри музичного мистецтва Боршуляк Альони Мирославівни закордонне наукове стажування виявилося досить насиченим та надзвичайно цікавим. Проходило стажування в провідному мистецькому ЗВО Польщі – Бидгощській музичній академії імені Ф. Нововейського.

Read More

Міжнародна академічна мобільність в університеті імені Адама Міцкевича в м. Познань (Республіка Польща)

З 1 по 5 квітня 2019 року, за сприяння відділу міжнародних зв’язків нашого університету, ми, викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи (к.пед.н., доцент кафедри Наталія Гевчук та к.пед.н., старший викладач Тетяна Опалюк) розпочали програму міжнародної академічної мобільності у формі підвищення кваліфікації (стажування) в університеті імені Адама Міцкевича в м. Познань, Республіка Польща.

Read More