Про нас

Відділ міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який створений для координації міжнародної діяльності в галузі освіти та науки, що здійснює Університет у межах своїх повноважень.

Основною метою діяльності Відділу є розробка, організація, координація та здійснення заходів у сфері міжнародної співпраці Університету з питань освіти та науки, як-от напрацювання пропозицій щодо її розширення та зміцнення, сприяння налагодження прямих зв’язків із закордонними партнерами відповідно до законодавства України.