Monthly Archive Листопад 2019

ЕРАЗМУС+: результати конкурсу

ЕРАЗМУС: РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ (28.11. 2019  о 15:45, 208 ауд.)

щодо участі у програмі Erasmus+KA107 – академічна мобільність (Академія образотворчих мистецтв імені Яна Матейка у Кракові (Республіка Польща).

 

Члени конкурсної комісії:

 1. Сергій Копилов, ректор університету, доктор історичних наук, професор.
 2. Василь Кобильник, проректор університету з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.
 3. Тетяна Сторчова, керівниця відділу міжнародних зв’язків університету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 4. Мар’яна Турніцька, спікерка студентського сенату університету.

Результати конкурсу:

 1. Ольга Якубовська, асистент кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва – 98, 2 б.
 2. Мар’яна Леонтюк, магістрантка першого курсу  кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва – 96, 6 б.

Бажаємо успіху!

Меморандум про порозуміння між Університетом Огієнка та Інститутом наук про родину і соціальну працю Люблінського католицького університету Іоанна Павла ІІ

Меморандум про порозуміння між Кам’янець-Подільським національним університетом імені Івана Огієнка та Інститутом наук про родину і соціальну працю Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ в Польщі укладено та погоджено сторонами 31 травня 2019 року (угода діє впродовж трьох років). Цей документ передбачає взаємне зацікавлення розвитком освітньо-навчальних та суспільних зв’язків, рівнем міжкультурного та міжнародного навчання.

У межах меморандуму реалізується співпраця між університетами за такими пунктами:

 • розширення взаємовідносин у сфері освіти, науки й культури через обмін навчальними матеріалами, публікаціями, тематичною літературою, інструктивними матеріалами;
 • обмін досвідом між науково-педагогічними працівниками, котрі матимуть змогу реалізувати власний потенціал у розроблення культурних та навчальних програм, якими послуговуватимуться обидва університети;
 • створення міжнародних освітніх програм навчання для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших членів університетської спільноти;
 • організація й проведення спільних наукових заходів, як-от: конференції, семінари.

Nota bene!

Науково-педагогічні працівники нашого університету можуть брати участь в академічній мобільності – проходити стажування, презентувати власні напрацювання на семінарах і конференціях, створювати й розвивати спільні проєкти.

Будьте прогресивними!

Кафедра німецької мови – учасник конгресу Ґете-Інституту

Конгрес «Наука і навчання в епоху цифрових технологій» проводився 15-16 листопада 2019 р. у м. Києві. В події взяли участь завідувач кафедри німецької мови Т. Калинюк, старший викладач кафедри німецької мови Г. Братиця та викладач кафедри німецької мови М. Микуляк.

У межах конгресу експерти з різних країн поділилися своїми думками та досвідом щодо використання на уроці цифрових технологій як навчального матеріалу, форм та змісту навчання.

За підтримки Посольства Федеративної Республіки Німеччини та Goethe-Institut в Україні вже декілька років поспіль успішно реалізуються різні проєкти, зокрема:

 • підвищення кваліфікації, навчальна платформа та онлайн-курси для вчителів початкових класів для «Нової української школи»;
 • CLIL: створення мережі, яка сприяє міждисциплінарному навчанню (викладання різних предметів німецькою мовою);
 • практична підготовка нових викладачів німецької мови в Україні в межах університетської співпраці.

На конгресі започатковано дискусію довкола глибоких трансформаційних процесів у галузі освіти, спричинених дигіталізацією, та окреслено можливості, які відкривають перед нами цифрові технології.

Еразмус+: результати конкурсу

ЕРАЗМУС: РЕЗУЛЬТАТИ ВІДКРИТОГО ЗАСІДАННЯ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ (13.11. 2019  о 15:30, 208 ауд.)

щодо участі у програмі Erasmus+KA107 – навчання у Жешувському університеті (24 лютого 2020 року – 5 липня 2020 року)

 

Члени конкурсної комісії:

 1. Сергій Копилов, ректор університету, доктор історичних наук, професор.
 2. Василь Кобильник, проректор університету з науково-педагогічної роботи, кандидат політичних наук, доцент.
 3. Тетяна Сторчова, керівниця відділу міжнародних зв’язків університету, кандидат педагогічних наук, доцент.
 4. Мар’яна Турніцька, спікерка студентського сенату університету.

Результати конкурсу:

 1. Дар’я Білюга, студентка факультету іноземної філології – 93, 8 б.
 2. Ірина Піць, студентка факультету української філології та журналістики – 85, 4 б.

 

Бажаємо успіху!

 

Угода про співпрацю між Університетом Огієнка та Університетом економіки та бізнесу в Познані

Угода між Університетом Огієнка та Університетом економіки та бізнесу в Познані була укладена та погоджена сторонами 8 листопада 2019 року. В межах цієї угоди реалізується співпраця між університетами за такими пунктами:

 • міжфакультетський обмін;
 • спільна дослідницька діяльність;
 • співучасть у семінарах та міжнародних конференціях;
 • обмін науковими та навчально-методичними матеріалами;
 • короткотермінові академічні програми.

Зараз в межах угоди програму реалізує доктор економічних наук, професорка Наталія Мазур – читає лекції та проводить семінарські заняття для студентів-магістрів першого року навчання в Інституті менеджменту Познанського економічного університету.

Nota bene!

Науково-педагогічні працівники нашого університету можуть брати участь в академічній мобільності – проходити стажування, презентувати власні напрацювання на семінарах і конференціях, створювати й розвивати спільні проєкти.

Долучайтесь!

Еразмус-тиждень: Vade mecum*

Міжнародний тиждень Еразмус+ в Україні тривав з 4 по 8 листопада. Участь у Міжнародному тижні – це щоденні інформаційні конференції, сесії, спілкування та можливість зустрітись зі потенційними національними та міжнародними партнерами задля майбутньої співпраці. Місце проведення: м. Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Представниками від Університету Огієнка були Тетяна Сторчова (керівниця відділу міжнародних зав’язків), Ольга Паламар (провідний методист відділу міжнародних зав’язків), Алла Хоптяр (деканеса факультету іноземної філології).

Спікерами події стали команда проєкту Еразмус+ в Україні (Світлана Шитікова, Іванна Атаманчук, Катерина Жданова та ін.), представники закладів освіти зі різних країн світу (Австрія, Німеччина, Франція, Литва, Словаччина, Палестина, США, Швеція, Польща, Туніс, Фінляндія). Національну складову презентували працівники МОН України та науково-педагогічні працівники ЗВО (Любов Щітка, Володимир Бугров, Олег Шаров, Олена Козієвська, Катерина Супрун та ін.).

В програмі першого презентаційного дня Еразмус-тижня – багато інформаційних лекцій щодо пріоритетів міжнародної співпраці, пошуку партнерів та спільних інтернаціональних проєктів. Українські університети ділились власним досвідом щодо їх реалізації академічної мобільності та щодо створення і активації проєктів у співпраці зі іноземними ЗВО. Зокрема, одним із лейтмотивів сесії стало «студентоцентроване навчання та розподіл відповідальності за його реалізацію» (Олег Шаров).

Другий день Еразмус-тижня присвячений, в основному, академічній мобільності. КА1 – це, безумовно, перший крок до реалізації міжнародної діяльності:

 – як знайти європейського ЗВО-партнера?

 – як підготувати номінованого здобувача вищої освіти до програми?

 – як створити правильні умови для студента, які би допомагали йому поєднувати навчання в українському ЗВО та європейському?

Про формування культури мобільності та практики цікавих проєктів багато розповідали посли від іноземних ЗВО: Ян Крмела (Словаччина), Мехді Шаргуі (Франція), Скотт Юнг (Німеччина), Аудра Даргіте (Литва), Катаржина Зочовська (Польща). Фінальна сесія другого дня – це групові обговорення про впровадження та адміністрування міжнародної кредитної мобільності в наших, українських, закладах вищої освіти. Учасники вирішували питання щодо культури Еразмус, філософії оцінювання, розвитку мистецтва й науки, які можливі завдяки програмам Еразмус+.

Третій день ознаменований своєрідним поділом програми на дві полярні частини: 

 1. Кластерний семінар ” Як успішно впроваджувати проєкт та керувати коштами гранту?”.
 2. День індивідуальних можливостей Еразмус+ (студенти, випускники, працівники ЗВО).

Програма цього дня про НЕО в Україні, про досвід українських ЗВО, їх працівників і студентів та про спільні магістерські програми Еразмус Мундус.

Четвертого дня розглядалися питання з теми «Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу: студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання як частина системи забезпечення якості вищої освіти». На пленарній сесії відкрито питання забезпечення якості вищої освіти, освітніх програм та національних підходів до якості вищої освіти в контексті ESG.

П’ятий день – це день Жан Моне Еразмус+. Програма дня вмістила дві частини:

 • Як успішно впроваджувати проєкт Жан Моне (для переможців);
 • Як подати заявку на конкурс Жан Моне 2020 р. ( для потенційних партнерів).

Інформація, яка була презентована фінального дня, розкривала ідею програми Жан Моне та всі деталі, які необхідні для її реалізації в українських ЗВО.

Еразмус+ – це неодмінно впровадження академічної мобільності – КА1, інтерактивна діяльність на міжнародному рівні – проєкти в межах програми КА2, глобальна реалізація наукового потенціалу здобувачів освіти й науково-педагогічних працівників у різних галузях – Жан Моне та Спорт.

Міжнародний тиждень Еразмус+ це:

 • нагода поглибити власні знання й покращити професійні комепетенції з питання реалізації різних програм;
 • відкритий простір для ідей і спілкування та можливість нових знайомств для реалізації внутрішньої і зовнішньої АМ;
 • спосіб рухатись вперед, розвивати потенціал українських ЗВО та створювати крафингові проєкти, які презентуватимуть Україну на світовому рівні.

 

*лат. Йди зі мною.

Новий конкурс Erasmus+ для викладачів: Академія образотворчих мистецтФв імені Яна Матейка у Кракові (Республіка Польща)

Відкрито конкурс на участь науково-педагогічних працівників кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва педагогічного факультету в рамках програми Erasmus+KA 107 в Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка у Кракові (Республіка Польща).

Deadline – 20 листопада 2019 року.

Відповідно до умов програми кандидати повинні відповідати таким вимогам:

 • бути науково-педагогічним працівником К-ПНУ імені Івана Огієнка;
 • володіти англійською або польською мовою не нижче рівня В1.

Для завантаження та заповнення резюме перейдіть за посиланням .

Реєстрація учасників конкурсу здійснюється за посиланням з обов’язковим використанням корпоративної поштової скриньки kpnu.edu.ua.

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь до відділу міжнародних зв’язків (к. 305).

Реєстраційна форма доступна за посиланням.

Новий Erasmus+ для студентів: Академія образотворчих мистецтв імені Яна Матейка у Кракові

Оголошено конкурс на отримання стипендії на навчання здобувачів вищої освіти університету в рамках програми Erasmus+KA 107 в Академії образотворчих мистецтв імені Яна Матейка у Кракові (Республіка Польща).

Deadline – 15 листопада 2019 року.

Конкурс відкрито для студентів педагогічного факультету 2-х, 3-х курсів (бакалаври) та  1-го курсу магістратури спеціальності 023 Образотворче мистецтво, Декоративно-прикладне мистецтво, Реставрація.

Відповідно до умов програми кандидати повинні відповідати таким вимогам:

 • бути студентом К-ПНУ імені Івана Огієнка;
 • володіти англійською мовою не нижче рівня В

Для завантаження та заповнення резюме перейдіть за посиланням.

Реєстрація учасників конкурсу здійснюється за посиланням з обов’язковим використанням корпоративної поштової скриньки kpnu.edu.ua.

Якщо виникнуть запитання, звертайтесь до відділу міжнародних зв’язків (к. 305).

Реєстраційна форма доступна за посиланням.