Підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства

 

Підготовче відділення Університету Огієнка функціонує для іноземних громадян, які бажають опанувати українську мову та здобути суміжні знання. Підготовче відділення – це структурний підрозділ Університету, що пропонує 10-місячний і 8-місячний вступні курси з української мови для студентів-іноземців. Наша мета – допомогти іноземним громадянами опанувати українську мову, розкрити особливості наших традицій, а також надати якісну підготовку для того, аби продовжити навчання відповідно до обраної студентом спеціальності. Основна мета мовного курсу – сприяти розвитку навичок мовлення, аудіювання, читання та письма в іноземних студентів шляхом навчання української мови поряд з іншими предметами.

Підготовче відділення в Університеті Огієнка реалізує дві форми навчання: офлайн та онлайн. Контроль навчальних матеріалів ми здійснюємо через систему MOODLE (модульне об’єктно-орієнтоване динамічне навчальне середовище). По завершенню навчання, випускникам Підготовчого відділення видаються відповідні сертифікати. Випускники відділення мають можливість продовжити своє навчання відповідно до освітніх програм, затверджених МОН України у Кам’янець-Подільському-національному університеті імені Івана Огієнка, а також в інших ЗВО України. Іноземні громадяни можуть бути зараховані до Підготовчого відділення у два терміни:

  • До 15 вересня відповідного року
  • До 15 листопада відповідного року

Вартість навчання

10 місяців

29700 грн

8 місяців

26730 грн