Партнерські ЗВО

ГРУЗІЯ

Пов’язане зображення Державний університет Акакія Церетелі Меморандум про співпрацю: 2019 – 2024.
Переглянути меморандум – тут.
   Організація спільних наукових досліджень та конференцій, обмін публікаціями (наукові журнали, статті, монографії, підручники); кульурна співпраця та взаємна освітня діяльність, що забезпечують реалізацію академічної мобільності.

ЛАТВІЯ

Балтійська міжнародна академія Угода про співробітництво
05.11.2018- безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Обмін досвідом та інформацією з питань економіки, психології,методики викладання, структури та змісту вищої освіти, реалізації дистанційного дворівневого навчання; обмін викладачами та здобувачами вищої освіти для стажування та підвищення кваліфікації.

ЛИТВА

Утенський вищий учбовий заклад Угода про співробітництво
15.07.2013- безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Обмін досвідом та інформацією з питань економіки, психології,методики викладання, структури та змісту вищої освіти, обмін викладачами та здобувачами вищої освіти для стажування та підвищення кваліфікації.
Інститут історії Литви Угода про співробітництво
10.10.2015- безстрокова

Проведення спільних археологічних досліджень на історичних територіях міста Кам’янець-Подільського.

МОЛДОВА

Молдaвський державний університет Угода про співробітництво

02.01.2013- безстрокова

Співпраця та розвиток зв’язків в сфері вищої освіти, науки та культури, обмін експертами, вченими, викладачами, студентами, а також інформацією та науковими матеріалами в сфері вищої освіти і наукової діяльності.
Відділ оптоелектроніки Інститут прикладної фізики АН Молдови Угода про співпрацю
01.12.2006-безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Дослідження властивостей напівпровідникових сполук, розробка пристроїв оптоелектроніки.

РЕСПУБЛІКА ПОЛЬЩА

Державна Вища Професійна Школа у Тарнові Угода про співпрацю: 24 жовтня 2019 – терміном на п’ять років. Угода укладена задля наукової та навчальної співпраці між ЗВО-партнерами, а це обмін  інформацією, науковими й методичними матеріалами, обмін здобувачів вищої освіти, НПП та адміністративної складової працівників.
Жешувський Університет Договір про співпрацю: 2013 – безстроковий.
Переглянути договір – тут.
Предметом догору є заснування з науковою, науково-популярною та навчальною метою збірника праць для науковців “Гуманітарні студії: Україна – Польща”.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Інститут наук про родину і соціальну працю Люблінського Католицького університету Іоанна Павла ІІ Угода про співпрацю: 31.05.2019 – терміном на три роки.
Переглянути угоду – тут.
Меморандум порозуміння задля:

  1. Розширення взаємовідносин у сфері освіти, науки і культури.
  2. Обміну науково-педагогічними працівниками, аби вони могли зробити внесок у культурні та навчальні програми, які підтримують університети.
  3. Розвитку міжнародних програм навчання для здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників та інших членів університетської громадськості. 
  4. Організації спільних наукових заходів,як-от конференції, семінари.
Соціологічно-історичний факультет Жешувського університету Угода про співпрацю: 25.10. 2019 р. – терміном на п’ять років.
Переглянути угоду – тут.
Угода про співпрацю між історичним факультетом Кам’янець-Подільського національного університету імені івана Огієнка та соціологічно-історичним факультетом Жешувського університету про довгострокову науково-дослідницьку діяльність з вивчення широкого спектру проблем історії, культури, історіографії і джерелознавчих дисциплін у формі двосторонньої співпраці на основі взаємності й еквівалентності. 
Вища школа туризму й екології в м. Суха-Бескидзька Угода про співпрацю
25.11.2013- безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Співпраця стосовно освіти та наукових досліджень.
Вища школа адміністрації в м. Бєльсько-Бяла Угода про співробітництво
27.05.2013- безстрокова. Переглянути угоду – тут.
Підготовка навчально-методичної, наукової та науково-популярної літератури медико-біологічного циклу.
Центр Східної Європи Варшавського університету Угода про співробітництво
16.09.2011- безстрокова
Видання збірника наукових праць «Дослідження історії країн Центральної та Східної Європи».
Інститут ботаніки  Ягелонського університету Угода про співробітництво
05.05.2010- безстроковаПереглянути угоду – тут.
Обмін професорсько-викладацьким складом; спільна організація курсів, стажувань, конференцій та семінарів; спільні дослідницькі проекти з охорони природи та навколишнього середовища.
Університет гуманістичних та природничих наук ім. Яна Кохановсього, м. Кєльце Угода про співробітництво
20.05.2009- безстрокова
Переглянути угоду – тут.
Наукові дослідження, проведення семінарів в рамках «Школи відкритого розуму» з випуском збірників наукових праць.
Педагогічна академія імені Комісії Едукації Народової у Кракові Угода про співробітництво

20.11.2006- безстрокова

Переглянути угоду – тут

Розвиток досліджень у сфері гуманітарних наук, а також у сфері точних, природничих наук.
Вища школа педагогіки та адміністрації імені Мишка в Познані Угода про співробітництво
04.04.2017- безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Обмін науково-педагогічними працівниками; організація спільних конференцій, семінарів; встановлення наукового співробітництва.
Академія спеціальної педагогіки імені
Марії Гжегожевської у Варшаві
Угода про співробітництво
01.03.2014 – безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Спільні наукові дослідження, обмін інформацією, з студентами, викладачами, створення спільного наукового центру у сфері спеціальної педагогіки.
Університет імені Миколая Коперніка, м. Торунь Угода про співробітництво
02.12.2004- безстроковаПереглянути угоду – тут.
Забезпечення фаховою літературою, обмін студентами та викладачами; робота над спільними проектами.
Університет інформатики та мистецтв м. Лодзь Угода про співробітництво
01.11.2014- безстрокова.
Переглянути угоду – тут. 
Проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, видання спільних навчальних посібників
Академія образотворчого мистецтва Яна Матейки, факультет консервації та реставрації творів мистецтва Угода про співробітництво
10.05.2011- безстрокова
Викладання та навчання на реставраційних спеціальностях, підготовка методичних матеріалів, обмін студентами та викладачами.
Опольський Університет Угода про співробітництво
01.03.2016- безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Обмін викладачами, науковою та науково-методичною інформацією, видання спільних публікацій.
Університет гуманітарних та природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові Угода про співробітництво
09.02.2022-09.02.2027.
Переглянути угоду – тут.
Обмін студентами, можливість паралельного навчання в вищих навчальних закладах та отримання подвійного диплому на окреслених напрямках.
Вища державна професійна школа імені Яна Гродка в Саноці Угода про співробітництво

26.11.2011- безстрокова

Заснування збірника праць «Національно-культурний аспект вивчення україністики і полоністики»
Університет імені Адама Міцкевича в Познані Угода про співробітництво

07.11.2017- безстрокова.
Переглянути угоду – тут.

Обмін досвідом між науково-педагогічними працівниками, організація конференцій тощо
Університет економіки в Бидгощі Угода про співробітництво

01.02.2019 – безстрокова.
Переглянути угоду – тут.

Співробітництво в галузі забезпечення мобільності студентів та викладачів, ведення спільної та дидактичної роботи, спільне проведення конференцій, участь у Європейських програмах.
Природничо-гуманітарний університет в м. Сєдльце Угода про співробітництво

26.04.2019 – безстрокова.
Переглянути угоду – тут.

Обмін інформацією та навчальними ресурсами; обмін студентами на  навчання та стажування; обмін науково-педагогічним персоналом (короткостроковий та довгостроковий); стажування та робота в бібліотеках; організація та проведення спільної науково-дослідної роботи, участь у конференціях та семінарах.
Музична aкадемія в Бидгощі імені Фелікса Нововейського Угода про співробітництво

07.05.2019 – безстрокова.
Переглянути угоду – тут.

Співробітництво в галузі ведення спільної дослідної і/або дидактичної роботи та стажування викладачів.
Пов’язане зображення Інститут дослідження та розвитку Люблінського науково-технологічного парку Договір про співпрацю: 18.04.2018 – 18.04.2024.
Переглянути договір – тут.
Співпраця у таких напрямках: наукові дослідження, обмін між викладачами та студентами, проведення спільних наукових конференцій і семінарів, обмін публікаціями, організація спільних культурно-масових заходів etc.
Пов’язане зображення Вища Школа економіки та інновацій в Любліні Договір про співпрацю: 20.04.2018 – 20.04.2023.
Переглянути договір – тут.
Співпраця реалізується у таких напрямах: наукові дослідження, обмін між викладачами та студентами, проведення спільних наукових конференцій і семінарів, обмін публікаціями, організація спільних культурно-масових заходів.
Польська Академія Наук (ПАН) Договір про співрацю від 20.06.2019.
Переглянути договір – тут.
Договір укладений стосовно вивчення археологічної пам’ятаки Кам’янець-Подільський- Татариська. Археологічні розкопки проводяться Подільською трипільською міжнародною експедицією впродовж 2019-2020 рр.
Інститут психології Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ Меморандум порозуміння від 19.11.2019 (термін дії – 3 роки)

Переглянути меморандум – тут

Розширення взаємовідносин у сфері освіти, культури і науки; розвиток міжнародних програм навчання студентів, викладачів та інших членів університетської громадськості; організація спільних наукових заходів.
Початкова школа №1 імені Г. Сєнькєвича в Колбушовій  Договір про співпрацю від 24.04.2023 р. (термін дії – 2 роки)

Переглянути договір – тут

Співпраця щодо організації та проведення практики здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (польська) за освітньою програмою “Середня освіта (Польська  і зарубіжна література)” Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

СЛОВАЧЧИНА

Словацький сільськогосподарський університет, м. Нітра Угода про співробітництво
18.06.2013- безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Обмін науково-педагогічними та науковими співробітниками, обмін науковими матеріалами, спільна організація курсів, стажувань, конференцій та семінарів, організація спільних магістерських та аспірантських програм, спільні дослідницькі проекти, включаючи державні та фундаментальні дослідження. 
Академічне товариство Міхала Балудянського Угода про співробітництво

28.04.2010- безстрокова

Обмін викладачами працівниками; організація спільних конференцій, семінарів; встановлення наукового співробітництва
Університет імені Констянтина Філософа в Нітрі Угода про співробітництво

10.01.2019 – безстрокова.
Переглянути угоду – тут.

Співробітництво в галузі освіти та науки для викладацького персоналу, наукових працівників та студентів для залучення до спільної наукової та науково-дослідної роботи.
Католицький Університет в місті Ружомберок Меморандум порозуміння

01.03.2019- 01.03.2024.
Переглянути меморандум – тут.

Обмін досвідом між науково-педагогічними працівниками та студентами; організація конференцій та спільних стажувань
Інститут Юрая Палеша в Левочі Католицького Університету в Ружомберку Угода про міжнародну співпрацю: 2019 – безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Співпраця в напрямку наукової, навчальної, культурної та організаційної діяльності (мобільність студентів і викладачів, спільна дослідна/дидактична роботи, участь у Європейських програмах на партнерських засадах, видання наукової/науково-методичної літератури, сумісне використання лабораторій etc.).

ТУРЕЧЧИНА

Університет імені Сулеймана Деміреля Угода про співпрацю
28.02.2020 – 28.02.2025
Переглянути угоду – тут. 
Обмін професорами та науковцями; обмін студентами, взаємна співпраця у координації спільних проєктів; організація спільної академічної діяльності, як проведення конференцій, спільних лекцій, короткотривалих навчальних курсів, семінарів і симпозіумів; обмін семінарами та навчальними матеріалами.
Академія туризму в Анталії Угода про співпрацю
01.07.2013- безстрокова.
Переглянути угоду – тут.
Обмін досвідом та інформацією з питань економіки та туризму, обмін викладачами та здобувачами вищої освіти для стажування та підвищення кваліфікації.

УГОРЩИНА

Духовна семінарія імені Яноша Вешлеі Угода про співробітництво
28.08.2008 – безстрокова
Педагогічна, дослідницька, наукова робота, обмін студентами та викладачами.

РУМУНІЯ

Сучавський університет ім. Штефана чел Маре Угода про співробітництво

10.05.2019 – безстрокова.
Переглянути угоду – тут.

Обмін інформацією та навчальними ресурсами; обмін студентами на  навчання та стажування; обмін науково-педагогічним персоналом (короткостроковий та довгостроковий); стажування та робота в бібліотеках; організація та проведення спільної науково-дослідної роботи, участь у конференціях та семінарах.

ТАДЖИКИСТАН

 Таджицький державний фінансово-економічний університет

Угода про співробітництво

06.10.2021 (термін дії – 3 роки)

Переглянути угоду – тут

Обмін інформацією та навчальними ресурсами; обмін студентами на  навчання та стажування; обмін науково-педагогічними працівниками;  організація та проведення спільної науково-дослідної роботи, участь у конференціях та семінарах.

БОЛГАРІЯ

Технічний університет у Варні

Угода про співпрацю
23.05.2022 (термін дії – 4 роки)

Переглянути угоду – тут

Обмін студентами, викладачами, дослідниками; спільні публікації та обмін публікаціями; співпраця в межах спільник досліджень; спільні семінари та конференції.

НІМЕЧЧИНА

Кельнський університет Угода про співробітництво

12.07.2022 (термін дії – 4 роки).
Переглянути угоду – тут.

Обмін викладачами та дослідниками з метою викладання, проведення лекцій, проведення досліджень та обміну досвідом; обмін студентами; проведення спільних дослідницьких проєктів; організація спільних симпозіумів, семінарів, конференцій; обмін науковою інформацією та матеріалами.