Erasmus +

PIC

908794650

OID

E10145130

ДОВІДНИК УЧАСНИКА

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проєкти співпраці, партнерства та мобільності в сфері освіти, професійної підготовки, розвитку молоді та спорту. Разом із понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро.

Еразмус+ підтримує країни, які є членами програми, в їх реалізації потенціалу талановитих людей та допомагає ефективно використовувати соціальний капітал. Еразмус+ діє за принципом навчання впродовж життя − поєднання формального, інформального і неформального видів здобуття знань у системі освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також розширює спектр можливостей для мобільності та співпраці з країнами-партнерами. Зокрема, в сферах вищої освіти та розвитку молоді.

Еразмус+ діє відповідно до положень стратегії «Європа 2020» та її основних ініціатив, як-от «Молодь у русі», «Порядок денний для нових навичок і робочих місць». Програма сприяє досягненню – через відкриті методи координації – цілей Стратегії Європейської співпраці та Європейської молодіжної статегії у сфері освіти. 

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка є партнером Еразмус+ від 2015 року та має можливість отримувати фінансування ЄС для реалізації програм (КА1, КА2, Жан Моне та Спорт etc.) Брати участь можуть здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники університету. При чому академічна мобільність здійснюється лише між країнами-партнерами Еразмус+.

 

УНІВЕРСИТЕТИ-ПАРТНЕРИ:

Жешувський Університет (2022-2029) Міжінституційна угода
Академія образотворчих мистецтв імені Яна Матейка (2022-2023) Міжінституційна угода
Університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (2021-2027) Міжінституційна угода 
Римський університет ла Сап’єнца Міжінституційна угода (2022-2025)

Міжінституційна угода (2023-2026)

Католицький університет у місті Ружомберок  Міжінституційна угода (KA131 2021-2023)

Міжінституційна угода (КА 171 2022-2025)

Міжінституційна угода (КА 171 2023-2026)

Люблянський Університет. Факультет соціальної роботи (2022-2024) Міжінституційна угода
Університет Костянтина Філософа в Нітрі (2022-2025) Міжінституційна угода
Гданський університет (2023-2024) Міжінституційна угода
Люблянський Університет. Факультет спорту (2022-2025) Міжінституційна угода
Поморський університет в Слупську (2024-2028) Міжінституційна угода
Утенський університет прикладних наук (2023-2026) Міжінституційна угода