Category Archive новини

ERASMUS+ НА ФАКУЛЬТЕТІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ДІЇ

Із 24 до 28 травня 2021 року декан факультету фізичної культури доцент Іван Стасюк взяв участь у програмі академічної мобільності Erasmus+ KA1:Staff Mobility For Teaching в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща).

У межах цієї програми Іван Іванович провів 8 годин лекційних і практичних занять для студентів факультету наук про здоров’я з теми «Студентський спорт».

Якщо лекційні заняття проходили у форматі онлайн, то практичні – у спортивному залі.

Крім погодженої програми, Іван Іванович взяв участь у семінарських заняттях професорів Арека Маржеца і Томаша Гури, польських викладачів для українських здобувачів вищої освіти, що навчаються у Львівському університеті фізичної культури імені Івана Боберського за програмою подвійного диплома, а також у міжнародному онлайн курсі «Prezentacja oferty współpracy naukowej i dydaktycznej z Ukrainą», присвяченому співпраці університету Яна Длугоша із закладами вищої освіти України.

На зустрічі із заступником декана студентської та дидактичної роботи в галузі фізичного виховання професором Леоном Раком, Іван Стасюк обговорив перспективи співпраці щодо подальшого стажування викладачів К-ПНУ, а також можливості реалізації подвійного диплома за освітніми програмами 014 Середня освіта (Фізична культура) та 227 Фізична терапія, ерготерапія в університеті.

Наприкінці відрядження Іван Стасюк зустрівся зі спеціалістом закордонної співпраці, університетським координатором програми Erasmus+ Бартломеєм Коваліком. Під час спілкування окреслили перспективи майбутньої співпраці Університету Яна Длугоша в Ченстохові та Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка в межах міжнародної програми академічної мобільності Erasmus+.

«Це вже моя друга участь в програмі академічної мобільності Erasmus+, що передбачала викладання в закордонному університеті. Erasmus+ дав мені можливість отримати нові знання з передової практики за кордоном, допоміг розвинути власні компетентності в галузі освіти, підвищити актуальність мого викладання, розширити власну професійну діяльність, збільшити знання з іноземної мови, а також посилив співпрацю з польським університетом», – поділився своїми враження Іван Стасюк.

Пресцентр, Іван Стасюк,
декан факультету фізичної культури

Нові навчальні посібники для слухачів Підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка закупив нові навчальні посібники “Українська мова для іноземців” (автори: Голованенко Є.О., Дегтярьова Т.О., Дядченко Г.В. та ін., видавництва “Університетська книга” (м. Суми) для слухачів Підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства. Посібники укладено відповідно до рівнів та складності навчального матеріалу. Отож, книгозбірню університету поповнили посібниками “Українська мова для іноземців” рівнів А1, А2 та В1. (більше…)

Read More