Про проєкт / About the project

 


http://dig2eco.eu/

 

Назва проєкту: Діджиталізація економіки як елемент сталого розвитку України та Таджикистану(DigEco) 618270-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP

Офіційний веб-сайт проєкту: http://dig2eco.eu/

Коротка назва проєкту: DigEco, Пріоритет Соціальні та поведінкові науки(економіка)
Тривалість проєкту: 15.11.2020 – 14.11.2023
Програма фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)
Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 995 404,00  евро
Цільова група: студенти, викладачі, люди з обмеженими можливостями, Уряд
Отримувач гранту: Університет Миколаса Ромеріса (Литва)
Координатор: Жанета Сіманавічіене, професор, керівник лабораторії інновацій бізнесу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ

Мета: впровадження цифрової економіки у процес вищої освіти України та
Таджикистану, що базується на міжнародній практиці освіти 4.0 для забезпечення сталого
розвитку економіки України та Таджикистану.
Завдання:
1. Модернізувати поточні навчальні програми шляхом впровадження
мультидисциплінарних навчальних програм з цифрової економіки для магістрів в Україні
та Таджикистані до грудня 2023 р.
2. Створити можливості для інклюзивної освіти в галузі цифрової економіки
3. Залучити зацікавлені сторони до навчального процесу

ПАРТНЕРСТВО

 1. Університет прикладних наук Гамбург (Німеччина)
 2. Університет Марібор (Словенія)
 3. Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет» (Україна)
 4. Державний вищий навчальний заклад «Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова» (Україна)
 5. Державний університет «Житомирська політехніка» (Україна)
 6. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка(Україна)
 7. Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (Україна)
 8. Таджицький технічний університет імені академіка М. Осімі(Таджикистан)
 9. Таджицький державний фінансово-економічний університет(Таджикистан)
 10. Худжандський політехнічний інститут Таджицького технічного університету (Таджикистан)
 11. Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених
  категорій молоді „Паросток”(Україна)
 12. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія ММастер» (Україна)
 13. Група Компаний «Нексигол Навовар»(Таджикістан)
 14. Міністерство цифрової трансформації України

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ПРОЄКТОМ:

 • розробка Стратегії інструкцій DigEco щодо впровадження нової навчальної програми;
 • розвиток потенціалу ЗВО країн-партнерів у галузі цифрової економіки;
 • контроль якості та забезпечення якості;
 • стратегія розповсюдження, експлуатації та сталого розвитку DigEco;
 • управління проектом на різних рівнях.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 1. Навчальна програма DigEco розроблена та впроваджена в навчальний процес у ЗВО партнерських країн.
 2. Кадровий потенціал викладачів; вигода для адміністративного персоналу,різноманітність навчальних програм.
 3. Інклюзивна освіта.
 4. Міжнародний вимір. Нові інструменти – моніторинг забезпечення якості,міжнародні відносини.
 5. Розширена співпраця; модернізація вищої освіти.
 6. Підвищена автономність ЗВО.
 7. Кращі відносини на ринку праці.
 8. Діджиталізація вищої освіти.

Координатор проєкту від України

Державний вищий навчальний заклад
“Приазовський державний технічний університет”

 • вул. Університетська, 7, м. Маріуполь, 87555, Україна
 • http://www.pstu.edu
 • тел. +38 (0629) 33-34-16, факс +38 (0629) 52-99-24
 • Координатор: Олена ХАДЖИНОВА, професор, доктор філософії (Економіка), декан економічного факультету
 • +38 (0629) 44-65-50
 • azsudcom@gmail.com

Партнери з України

Державний вищий навчальний заклад
«Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова»

 • проспект Героїв України 9, Миколаїв, 54025, Україна
 • http://www.nuos.edu.ua/
 • Координатор: В’ячеслав ІВАТА, начальник відділу методичного забезпечення та моніторингу якості
  навчання НУК, к-т економ. наук, доцент кафедри «Облік і економічний аналіз»;
 • +38 (067) 267-10-69
 • vyacheslav.ivata@nuos.edu.ua

Кам’янець – Подільський національний університет
імені Івана Огієнка

 • Вул. Огієнка 61, Кам’янець-Подільський, 32302, Україна
 • http://www.kpnu.edu
 • Tel +38 (03849) 3-05-13, fax +38 (03849) 3-07-83
 • Координатор Сергій КОПИЛОВ, проф., д-р історичних наук, ректор
 • kopylov@kpnu.edu.ua 

Державний університет  «Житомирська політехніка»

 • вул. Чуднівська 103, Житомир, 10005,Україна
 • https://ztu.edu.ua/
 • Телефон/факс: +38 (0412) 24-14-22
 • Координатор: Юлія БОГОЯВЛЕНСЬКА, к.е.н, доцент кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносин, керівник Центру розвитку професійної кар’єри;
 • +38 (050) 313-09-97 
 • yubogoyavlenska@gmail.com
Таврійський державний
агротехнологічний університет імені
Дмитра Моторного

 • проспект Б. Хмельницького, 18, м. Мелітополь, Запорізька обл. 72312, Україна
 • http://www.tsatu.edu.ua
 • Teл +38 (0619) 42-06-18, факс: +38 (0619) 42-24-11
 • Координатор: Дар’я ТРАЧОВА, д-р економічних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування
 • +38 (067) 774-52-32
 • trachovad@gmail.com

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Компанія М-Мастер»

 • Вул. Ломізова 41, Маріуполь, 87516, Україна
 • m-master.com.ua
 • Координатор: Олег ЛАЩЕНКО
 • Директор +38 (096) 382-74-00
 • info@m-master.com.ua
Міністерство та Комітет цифрової
трансформації України

 • https://thedigital.gov.ua/
 • Tel +380 44 207 17 48, +38 (097) 210-24-02
  Валерія ІОНАН, заступник Міністра з Європейської
  інтеграції
 • +38 (067) 447-81-97
 • ionan@thedigital.gov.ua