Академічна мобільність

Академічна мобільність: що потрібно знати?

Академічна мобільність – надважливий напрямок діяльності Університету Огієнка, який дає можливість усім учасникам освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися та здійснювати наукову діяльність у закладах вищої освіти в Україні чи за кордоном.

Основні види та форми академічної мобільності, організаційне забезпечення, визнання результатів програми академічної мобільності, механізм перезарахування отриманих кредитів Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС) та інші положення регулюються такими документами:

  • Положенням МОН Про порядок реалізації права на академічну мобільність від 12 серпня 2015 року
  • Положенням про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка права на академічну мобільність
  • Положенням про порядок перезарахування результатів навчання здобувачів вищої освіти в межах академічної мобільності в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка.