Нові навчальні посібники для слухачів Підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства

Нові навчальні посібники для слухачів Підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка закупив нові навчальні посібники “Українська мова для іноземців” (автори: Голованенко Є.О., Дегтярьова Т.О., Дядченко Г.В. та ін., видавництва “Університетська книга” (м. Суми) для слухачів Підготовчого відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства. Посібники укладено відповідно до рівнів та складності навчального матеріалу. Отож, книгозбірню університету поповнили посібниками “Українська мова для іноземців” рівнів А1, А2 та В1.

Пропоновані посібники є навчальним комплексом для іноземних громадян, які бажають вивчати українську мову з метою подальшого навчання, стажування, працевлаштування, отримання громадянства України та складання сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної.

Оскільки наші іноземні студенти лише на початковому етапі вивчення української мови, викладачі Підготовчого відділення працюватимуть за посібником початкового рівня (згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти – рівень А1). Чітка структура посібника зумовлена його поділом на блоки за тематичним принципом. Зміст кожного заняття становлять теоретичний і практичний блок, комунікативна тема, клоуз-тести, тематичний словник тощо. З метою розвитку вмінь читання та аудіювання пропонуються короткі адаптовані тексти, які знайомлять іноземних студентів із найбільш уживаною лексикою сучасної української літературної мови.
Зазначимо, що в умовах сьогодення викладачі ефективно поєднують у своїй роботі з іноземними студентами як навчальні посібники, так і платформу MOODLE для забезпечення якісного викладання навчальних дисциплін.

Comments are closed