Угода про співпрацю між Університетом Огієнка та Університетом економіки та бізнесу в Познані

Угода про співпрацю між Університетом Огієнка та Університетом економіки та бізнесу в Познані

Угода між Університетом Огієнка та Університетом економіки та бізнесу в Познані була укладена та погоджена сторонами 8 листопада 2019 року. В межах цієї угоди реалізується співпраця між університетами за такими пунктами:

  • міжфакультетський обмін;
  • спільна дослідницька діяльність;
  • співучасть у семінарах та міжнародних конференціях;
  • обмін науковими та навчально-методичними матеріалами;
  • короткотермінові академічні програми.

Зараз в межах угоди програму реалізує доктор економічних наук, професорка Наталія Мазур – читає лекції та проводить семінарські заняття для студентів-магістрів першого року навчання в Інституті менеджменту Познанського економічного університету.

Nota bene!

Науково-педагогічні працівники нашого університету можуть брати участь в академічній мобільності – проходити стажування, презентувати власні напрацювання на семінарах і конференціях, створювати й розвивати спільні проєкти.

Долучайтесь!

Comments are closed