Стажування в Інституті Європейської Культури Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (м. Гнєзно, Республіка Польща)

Стажування в Інституті Європейської Культури Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (м. Гнєзно, Республіка Польща)

З 8 по 14 квітня 2019 р. доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи Опря Б.О. та доцент кафедри всесвітньої історії Опря І.А. з метою вдосконалення професійної підготовки через поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, формування нових професійних компетентностей в науково-педагогічній діяльності проходили стажування в Інституті Європейської Культури Університету ім. Адама Міцкевича в Познані (м. Гнєзно, Республіка Польща).

Стажування відбувалось за сприяння відділу міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Упродовж підвищення кваліфікації (стажування) викладачі працювали над покращенням свого професійного рівня. Ознайомилися з організацією навчального процесу, з навчальними і робочими програмами з дисциплін та навчально-методичними комплексами, спрямованістю роботи кафедр на виконання наукової тематики.

Також вдалось перейняти досвід читання лекцій та проведення практичних занять з низки навчальних дисциплін, а саме: «Європейська комунікація в культурному туризмі», «Теорія культури», «Антропологія культури», «Теорія комунікації», «Елементи релігієзнавства», «Міжкультурна комунікація».

Ознайомилися з впровадженням на заняттях інноваційних та інтерактивних технологій навчання, зокрема читання лекцій з використанням мультимедійних засобів, використання ділових ігор на заняттях. Інноваційні технології створювали можливість, з одного боку, показати студентам світові культурні процеси у цілому, подолавши дисциплінарну розрізненість наукового знання, а з іншого – звільнений за рахунок цього навчальний час використати для повноцінного здійснення профільної диференціації у навчанні.

На основі отриманих знань вдосконалили та оновили навчальні і робочі програми, навчально-методичні комплекси. Розширили конспекти лекцій та інший навчальний контент, удосконалили плани практичних та семінарських занять.

Опрацювали нову фахову літературу в науковій бібліотеці Інституту Європейської Культури Університету ім. Адама Міцкевича в Познані. Здійснили бібліографічний опис наукових періодичних видань, що надходять до наукової бібліотеки. Здійснили огляд наукових періодичних видань, що друкуються в університеті, а саме: «STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA», «ACTA HUMANISTICA GNESNENSIA», «OPUSCULA GNESNENSIA». Встановила ділові контакти з редколегіями вказаних видань для здійснення зарубіжних публікацій.

Під час зарубіжного стажування вдалося поєднати в одній поїздці наукову, пізнавальну та екскурсійну мету. Стажування принесло практичну користь та позитивні емоції від споглядання архітектурних та історичних пам’яток міст Гнєзно і Познані.

Comments are closed