Erasmus +

Country Code

UA

PIC

908794650

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС; країни Економічного Союзу: Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн; країни-кандидати: Туреччина, Македонія та Сербія (з 2018 р.). Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро.

Програма Еразмус+ призначена для підтримки зусиль країн-членів програми ефективно використовувати потенціал талановитих людей з Європи і соціальний капітал, підтверджуючи принцип навчання впродовж життя шляхом поєднання підтримки та формального, інформального і неформального навчання в системі освіти, професійної підготовки та розвитку молоді. Програма також підвищує можливості для мобільності та співпраці з країнамипартнерами, зокрема, в сферах вищої освіти та молоді.

Програма підтримує напрями діяльності, співпрацю та інструменти відповідно до цілей стратегії «Європа 2020» та її основних ініціатив, таких як «Молодь у русі» і «Порядок денний для нових навичок і робочих місць». Програма також сприяє досягненню – через відкриті методи координації – цілей Стратегії Європейського співробітництва у сфері освіти та навчання та Європейської молодіжної стратегії.

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка є учасником програми від 2015 року та має можливість отримувати фінансування ЄС для реалізації проектів мобільності (мобільність студентів та співробітників вищої освіти між країнами-партнерами та програмами).

 

УНІВЕРСИТЕТИ-ПАРТНЕРИ:

1. Республіка Польща

2. Республіка Італія

3. Республіка Словаччина