Участь в міжнародних організаціях

Німецька академічна служба обміну студентів і викладачів (ДААД) Угода про співробітництво
01.01.2009- безстрокова
У рамках зазначеного партнерства проводяться мовні тести для студентів факультету іноземної філології з метою отримання стипендії для навчання у вишах Німеччини.
ТОВ Горек Рестауро Угода про співробітництво

05.12.2018 –

безстрокова

Організація проведення практики здобувачів вищої освіти спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.
Спортивний клуб «СО-VER Sportiva MAPEI» Угода про співробітництво

15.12.2009- безстрокова

Дослідницька наукова робота, обмін спортсменами та тренерами.
ТESOL , підрозділ “TESOL-Ukraine” Угода про співробітництво

15.10.2010- безстрокова

Підвищення професійної кваліфікації викладачів, обмін досвідом в застосуванні інноваційних методів викладання англійської мови.
Представництвo ООН в Україні Угода про співробітництво
27.01.2016- безстрокова
Підготовка теперішнього і майбутнього покоління до розуміння, підтримки та застосування сталого місцевого розвитку через залучення громадян.
AIESEC Угода про співробітництво
22.11.2016-безстрокова
Організація керується молоддю та займається міжнародними програмами стажувань і супутньою діяльністю, яка надає стажерам можливість отримати практичну освіту.
British Council (програма Active Citizens) Угода про співробітництво від 2018 року  Внесок у соціальні зміни та сталий розвиток через створення та розвиток мережі молодих лідерів із залученням молодіжних організацій, які є рушіями реформ у своїх громадах та надають їм знання та навички, які сприятимуть побудові відносин між людьми на основі рівності та рівних можливостей, поваги до різноманітності, здатності вести неконфліктний діалог