Участь в міжнародних консорціумах

Польсько-українська співпраця, реалізована Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Консорціум українських університетів і Варшавського університету – це організація, яка утворена 12 квітня 2006 р. у Варшавському університеті як результат попередніх візитів ректора Варшавського університету до кількох українських вищих навчальних  закладів на цей час до консорціуму входять:

 

 1. Варшавський університет (від його імені і діє Центр східноєвропейських студій) і українські партнери:
 2. Тернопіль-Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка;
 3. Львів – Український католицький університет у Львові;
 4. Чернівці – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;
 5. Острог – Національний університет «Острозька академія»;
 6. Кам’янець-Подільський – Кам’янець-Подільський національний університет ім.. І. Огієнка;
 7. Луцьк – Волинський національний університет ім. Лесі Українки;
 8. Київ – Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
 9. Івано-Франківськ – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника;
 10. Житомир – Житомирський національний педагогічний університет ім. І.Франка;
 11. Рівне – Рівненський національний гуманітарний університет;
 12. Харків – Харківський національний університет ім. В. Каразіна;
 13. Суми – Сумський державний університет.

Мета Консорціуму – розвиток академічної співпраці, обмін студентами та науковцями, сприяння реалізації наукових досліджень  з  питань Східної та Центральної Європи в регіоні, а також навчання польської мови та реалізації «Східних студій».

Члени Консорціуму здійснюють:

 1. Утворення самостійних науково-дидактичних підрозділів в університетах України, які б проводили дослідження з питань Центральної Європи і Балкан, тематики Східної Європи, Росії, Кавказу, а також Центральної Азії, у тому числі й створювали можливості вивчання польської мови, яка є необхідною умовою навчання у Польщі.
 2. Створення можливостей для учасників Консорціуму для навчання українських студентів у Варшаві на студіях ІІ ступеня (магістерських програмах) або післядипломних, зі спеціалізації «Сходознавство».
 3. Відкриття у себе напряму підготовки «Сходознавство» (Східні студії) і або ІІ ступеня на основі відповідних навчальних програм Варшавського університету і забезпечення можливості надавати 2 дипломи. Програма та детальні умови навчання мають бути узгоджені з Центром Східноєвропейських студій у формі окремих угод.
 4. Організацію спільної щорічної міжнародної наукової сходознавчої конференції.
 5. Обмін досвідом між членами консорціуму в рамках взаємного обміну наукових кадрів (стажерів), співробітників та студентів ( у рамках міжурядових угод або угод між університетами).