Партнерські виші

РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ

Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка Угода про співробітництво
01.12.2017- безстрокова
Спільні конференції; видання спільних збірників; обмін бібліотечним фондом; сприяння публікації вчених кафедр у виданнях університетів; обмін викладачами, молодими ученими.
Могильовський державний університет імені О.А. Кулешова Угода про співробітництво

28.12.2015-безстрокова

Обмін студентами, викладачами і науковими кадрами у проведенні спільної роботи.
Факультет філософії та соціальних наук Білоруського державного університету Угода про співробітництво 2016-2021 рр.

Обмін науково-педагогічними працівниками; організація спільних конференцій, семінарів; встановлення наукового співробітництва.

Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна Угода про співробітництво

01.10.2017-01.10.2022

Організація конференцій, видання спільних публікацій, а також робота над спільним науково-дослідницьким проектом.
Інститут економіки Національної академії наук Білорусі Угода про співробітництво
10.03.2017- безстрокова

Обмін публікаціями та інформацією, організація спільних наукових досліджень, проведення спільних наукових конференцій та семінарів.

ЛАТВІЯ

Балтійська міжнародна академія Угода про співробітництво
05.11.2018- безстрокова
Обмін досвідом та інформацією з питань економіки, психології,методики викладання, структури та змісту вищої освіти, реалізації дистанційного дворівневого навчання; обмін викладачами та здобувачами вищої освіти для стажування та підвищення кваліфікації.

ЛИТВА

Утенський вищий учбовий заклад Угода про співробітництво
15.07.2013- безстрокова
Обмін досвідом та інформацією з питань економіки, психології,методики викладання, структури та змісту вищої освіти, обмін викладачами та здобувачами вищої освіти для стажування та підвищення кваліфікації.
Інститут історії Литви Угода про співробітництво
10.10.2015- безстрокова

Проведення спільних археологічних досліджень на історичних територіях міста Кам’янець-Подільського.

МОЛДОВА

Комратський державний університет Угода про співробітництво

11.12.2014-11.12.2019

Обмін досвідом та інформацією з питань філософії, історії філософії, культурології, етики, естетики.
Придністровський державний університет

ім. Т.Г. Шевченка

Угода про співробітництво

12.05.2008- безстрокова

Обмін досвідом з питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини, історії фізичної культури та спорту, олімпійського та професійного спорту; обмін викладачами та здобувачами вищої освіти з метою стажування та підвищення кваліфікації.
Молдaвський державний університет Угода про співробітництво

02.01.2013- безстрокова

Співпраця та розвиток зв’язків в сфері вищої освіти, науки та культури, обмін експертами, вченими, викладачами, студентами, а також інформацією та науковими матеріалами в сфері вищої освіти і наукової діяльності.
Академія музики, театру та образотворчого мистецтва Угода про співробітництво
26.09.2013-26.09.2018
Обмін досвідом з питань музики, театру та образотворчого мистецтва.
Відділ оптоелектроніки Інститут прикладної фізики АН Молдови Угода про співробітництво
01.12.2006-безстрокова
Дослідження властивостей напівпровідникових сполук, розробка пристроїв оптоелектроніки.
Тираспольський державний університет Угода про співробітництво
27.12.2016- безстрокова
Співпраця стосовно освіти та наукових досліджень.

НІМЕЧЧИНА

Гете-інститут у Києві Угода про співробітництво
16.10.2018- безстрокова
Поповнення наукової бібліотеки навчальною та методичною літературою.

ПОЛЬЩА

Вища школа туризму й екології в м. Суха-Бескидзька Угода про співробітництво
25.11.2013- безстрокова
Співпраця стосовно освіти та наукових досліджень.
Вища школа адміністрації в м. Бєльсько-Бяла Угода про співробітництво
27.05.2013- безстрокова
Підготовка навчально-методичної, наукової та науково-популярної літератури медико-біологічного циклу.
Центр Східної Європи Варшавського університету Угода про співробітництво
16.09.2011- безстрокова
Видання збірника наукових праць «Дослідження історії країн Центральної та Східної Європи».
Інститут ботаніки  Ягелонського університету Угода про співробітництво
05.05.2010- безстрокова
Обмін професорсько-викладацьким складом; спільна організація курсів, стажувань, конференцій та семінарів; спільні дослідницькі проекти з охорони природи та навколишнього середовища.
Університет гуманістичних та природничих наук ім. Яна Кохановсього, м. Кєльце Угода про співробітництво
20.05.2009- безстрокова
Наукові дослідження, проведення семінарів в рамках «Школи відкритого розуму» з випуском збірників наукових праць.
Педагогічна академія імені Комісії Едукації Народової у Кракові Угода про співробітництво

20.11.2006- безстрокова

Розвиток досліджень у сфері гуманітарних наук, а також у сфері точних, природничих наук.
Вища школа педагогіки та адміністрації імені Мишка в Познані Угода про співробітництво
04.04.2017- безстрокова
Обмін науково-педагогічними працівниками; організація спільних конференцій, семінарів; встановлення наукового співробітництва.
Жешівський університет Угода про співробітництво
25.11.2009- безстрокова
Спільні наукові дослідження, обмін працівниками, студентами та досвідом, видання спільного збірника наукових праць.
Академія спеціальної педагогіки імені
Марії Гжегожевської у Варшаві
Угода про співробітництво
01.03.2014-безстрокова
Спільні наукові дослідження, обмін інформацією, з студентами, викладачами, створення спільного наукового центру у сфері спеціальної педагогіки.
Університет імені Миколая Коперніка, м. Торунь Угода про співробітництво
02.12.2008- безстрокова
Забезпечення фаховою літературою, обмін студентами у рамках програми Еразмус +(КА1: Навчальна (академічна) мобільність).
Університет інформатики та мистецтв м. Лодзь Угода про співробітництво
01.11.2014- безстрокова
Проведення наукових, науково-практичних конференцій, семінарів, симпозіумів, круглих столів, видання спільних навчальних посібників
Академія образотворчого мистецтва Яна Матейки, факультет консервації та реставрації творів мистецтва Угода про співробітництво
10.05.2011- безстрокова
Викладання та навчання на реставраційних спеціальностях, підготовка методичних матеріалів, обмін студентами та викладачами.
Опольський Університет Угода про співробітництво
01.03.2016- безстрокова
Обмін викладачами, науковою та науково-методичною інформацією, видання спільних публікацій.
Університет ім. Яна Длугоша в Ченстохові Угода про співробітництво
08.05.2017-08.05.2022
Обмін студентами, можливість паралельного навчання в вищих навчальних закладах та отримання подвійного диплому на окреслених напрямках.
Вища державна професійна школа імені Яна Гродка в Саноці Угода про співробітництво

26.11.2011- безстрокова

Заснування збірника праць «Національно-культурний аспект вивчення україністики і полоністики»
Університет імені Адама Міцкевича в Познані Угода про співробітництво

07.11.2017- безстрокова

Обмін досвідом між науково-педагогічними працівниками, організація конференцій тощо
Університет економіки в Бидгощі Угода про співробітництво

01.02.2019 – безстрокова

Співробітництво в галузі забезпечення мобільності студентів та викладачів, ведення спільної та дидактичної роботи, спільне проведення конференцій, участь у Європейських програмах.
Природничо-гуманітарний університет в м. Сєдльце Угода про співробітництво

26.04.2019 – безстрокова

Обмін інформацієї та навчальними ресурсами; обмін студентами на  навчання та стажування; обмін науково-педагогічним персоналом (короткостроковий та довгостроковий); стажування та робота в бібліотеках; організація та проведення спільної науково-дослідної роботи, участь у конференціях та семінарах.

СЛОВАЧЧИНА

Словацький сільськогосподарський університет, м. Нітра Угода про співробітництво
18.06.2013- безстрокова
Обмін науково-педагогічними та науковими співробітниками, обмін науковими матеріалами, спільна організація курсів, стажувань, конференцій та семінарів, організація спільних магістерських та аспірантських програм, спільні дослідницькі проекти, включаючи державні та фундаментальні дослідження.
Академінче товариство Міхала Балудянського Угода про співробітництво

28.04.2010- безстрокова

Обмін викладачами працівниками; організація спільних конференцій, семінарів; встановлення наукового співробітництва.
Університет імені Констянтина Філософа в Нітрі Угода про співробітництво

10.01.2019 – безстрокова

Співробітництво в галузі освіти та науки для викладацького персоналу, наукових працівників та студентів для залучення до спільної наукової та науково-дослідної роботи.
Католицький Університет в місті Ружомберок Угода про співробітництво

01.03.2019- 01.03.2024

Обмін досвідом між науково-педагогічними працівниками та студентами; організація конференцій та спільних стажувань

ТУРЕЧЧИНА

Академія туризму в Анталії Угода про співробітництво
01.07.2013- безстрокова
Обмін досвідом та інформацією з питань економіки та туризму, обмін викладачами та здобувачами вищої освіти для стажування та підвищення кваліфікації.

УГОРЩИНА

Духовна семінарія імені Яноша Вешлеі Угода про співробітництво
28.08.2008- безстрокова
Педагогічна, дослідницька, наукова робота, обмін студентами та викладачами.