ВЕЛЬМИШАНОВНІ ПАНІ ТА ПАНОВЕ!

Запрошуємо Вас взяти участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції “Мови і світ: дослідження та викладання”, яка відбудеться 21-22 березня 2019 року на факультеті іноземних мов Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (ЦДПУ). м. Кропивницький.

До участі в конференції запрошено провідних зарубіжних фахівців.

Планується робота таких секцій:

СЕКЦІЯ №1: Мовні системи: проблеми розвитку та фінансування в поліетнічному та полікультурному просторі (актуальні проблеми загального мовознавства, лексичної семантики, граматики, фонетики та фонології, полікритика художніх і фахових текстів, дискурсознавство)

СЕКЦІЯ №2: Картини світу в аспекті лінгвокультурології, лінгвокогнітивістики й етнолінгвістики.

СЕКЦІЯ №3: Лінгвокультурні, соціокультурні та міжкультурні проблеми перекладу.

СЕКЦІЯ №4: Прикладна лінгвістика. Освітні комп’ятерні технології.

СЕКЦІЯ №5: Методичні аспекти фахової підготовки сучасного вчителя іноземних мов т а зарубіжної літератури, перекладача та фахівця з прикладної лінгвістики.

РОБОЧІ МОВИ конференції: українська. англійська, німецька, російська.

*Для участі в конференції, подати матеріали до 25 СІЧНЯ 2019 року на електронну адресу movy.i.svit@gmail.com

** Для більш детальної інформації/ вимоги до статей, звертатись у відділ міжнародних зв’язків (каб.305)