Erasmus+

ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. Разом з понад 150 країнами світу, Україна є однією з країн-партнерів (Programme Countries) Програми Еразмус+. Країнами-членами (Partner Countries) Програми виступають 28 держав-членів ЄС, Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн, Туреччина та Македонія. Бюджет програми на 2014-2020 роки складає 14,7 млрд. євро. 
КА1: АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ

Для України як країни-партнера* (Partner Country) з країнами-членами** (Programme Countries) Програми Еразмус+ на організацію та участь в проектах з академічної мобільності відкриті такі можливості:

• МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ – короткострокові програми обміну: на навчання (3-12 міс.) та на практику (2-12 міс.) для українських (молодших) бакалаврів, магістрів, аспірантів, докторантів; викладання / підвищення кваліфікації / на стажування (від 5 днів до 2 міс.) для викладачів та працівників закладів вищої освіти.

Хто може організовувати програми обміну?
o Один заклад вищої освіти з країни-члена Програми та один заклад вищої освіти країни-партнера Програми Еразмус+ (додатково всі інші організації для проходження студентських практик). Координаторами проектів виступають Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми.

Хто може брати участь?
o Студенти (молодші бакалаври, бакалаври, магістри, аспіранти, докторанти)
o Викладачі
o Адміністративний персонал

• СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ – повний курс навчання / викладання на спільних освітніх програмах Erasmus Mundus з отриманням повної вищої освіти в Європі на рівні магістра.

Хто може організовувати спільні магістерські програми?
o Партнерство закладів вищої освіти країн-членів Програми (мін. 2) та заклади вищої освіти країн-партнерів Програми. Координатором проектів виступає Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA, Брюссель).

Хто може брати участь?
o Студент / випускник (*) – для навчання
o Викладач – викладання унікальних інноваційних курсів
* Будь-яка особа, незалежно від віку і статусу, яка вже має щонайменше ступінь бакалавра або навчається на IV курсі, може самостійно взяти участь у конкурсах незалежно від українського закладу вищої освіти.
** Зауважте, що для участі в конкурсах таких стипендій не обов’язково бути студентом!

Довідково: Протягом 2014-2020 рр. за напрямом КА1: Академічна мобільність, Програмою Еразмус+ передбачається надання грантів та можливостей для навчання біля 4 млн. особам та 125 тис. організаціям, виділивши 63% від загального бюджету в 14,7 млрд. євро Програми Еразмус+.

За матеріалами: http://erasmusplus.org.ua/