Active Citizens

“Активні громадяни” – програма Британської Ради для молоді у галузі міжкультурного діалогу і соціального розвитку.

Проект стартував в 2009 році та реалізується більше ніж у 54 країнах Близького Сходу, Північної Африки, Європи, Південної та Східної Азії, Північної та південої Америки.

Контекст

 

Нині між людьми й країнами існують і надалі примножуються численні соціальні, культурні, політичні й економічні зв’язки.

Розвиток міжнародного туризму, посилення економічної міграції, зростання інтенсивності міжнародних комунікацій та географічне розширення глобальних релігій призвели до того, що ми в себе вдома дедалі частіше стикаємося з різними культурними поглядами. Вплив глобальних систем, зокрема клімату та міжнародних фінансів, переконливо доводить, що наші локальні дії можуть мати величезні наслідки для життя людей за тисячі миль від нас.

Тому лідерам належить визнати, поважати і залучати представників цих нових спільнот і культур, що нестиме з собою довготермінові переваги для нас усіх. Вони мають усвідомлювати наслідки власних дій, розуміти взаємозалежність і бути соціально відповідальними.

Цілі

Програма «Активні громадяни» має на меті сприяти соціальному розвитку, головною рушійною силою якого виступають самі громади. Вона заохочує членів громад брати на себе відповідальність за власні соціальні потреби і передбачає набуття ними потрібних знань, навичок і досвіду для їх вирішення.

Основну аудиторію програми становлять громадські лідери, які працюють у маргіналізованих спільнотах і разом з такими спільнотами.

Це індивідуальні особи й інституції, що мають високу репутацію, користуються довірою і повагою місцевих мешканців, наприклад общинні й недержавні організації, релігійні діячі, державні чиновники, фахівці по роботі з молоддю тощо. Вони наділені певним впливом і намагаються покращувати життя людей у своїх громадах.

Програма допомагає сформувати знання й навички, які дають змогу визначати мережі контактів і задіювати їх для спільного досягнення цілей, а також виробити навички планування і реалізації проектів.

Такі мережі складаються між окремими людьми на рівні громади; організаціями, залученими до соціальних дій на рівні громади; та установами, які беруть участь у діалозі з питань соціальної політики на національному рівні. Сюди також варто віднести міжсекторальну взаємодію, наприклад із бізнесом, засобами масової інформації тощо. Розбудова таких мереж веде до зростання соціальної інклюзії, посилює здатність громад протидіяти конфліктам та активізує їхніх соціальний.

За своїм характером програма є гнучкою і може бути легко адаптована, що доводить практика її застосування для широкого кола різних груп: від сільських общин Північно-західної прикордонної провінції Пакистану до міських громад східної частини Лондона у Великобританії, від кенійських громад, вразливих до спалахів насильства після виборів до груп внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у Шрі-Ланці.

В Україні проект розрахований на розвиток серед молоді знань та навичок, які б сприяли міжкультурному діалогу та вирішенню конфліктів в масштабі всієї України, насамперед на Сході України.

На Сході України проект працює в напрямку “Соціальна згуртованість” в рамках програми підтримки для Міністерства з питань тимчасово окупованих територій за фінансової підтримки Посольства Великої Британії.

Результати

Програма «Активні громадяни» готує фасилітаторів, які є потенційними агентами змін у своїх громадах. Далі вони в свою чергу залучають до навчання за цією програмою учасників на місцевому рівні. За підсумками проведених навчальних тренінгів представники громадськості реалізують соціальну дію, тобто на волонтерських засадах втілюють некомерційний проект на благо своєї громади. В процесі цієї роботи вони демонструють нові навички з проведення соціально-орієнтованої діяльності та підтримують взаємодію з людьми, які дотримуються різних поглядів.

Разом члени громади також формують навички, які готують їх до викликів 21 століття в усе більш глобалізованому світі. Ці навички однаково знадобляться їм на робочому місці, в житті громади, де вони мешкають, та в повсякденному побуті. Цей досвід посилює їхню віру в свої сили, навчає більше цінувати відмінність, допомагає краще зрозуміти місцеві громади й ширші спільноти, розвиває стратегічне мислення і підвищує їхні шанси на ринку праці.

За матеріалами: http://www.britishcouncil.org.ua/active-citizens