Студентам та викладачам

ВІДРЯДЖЕННЯ ЗА КОРДОН

Співробітники

Документи для від’їзду за кордон

У разі від’їзду співробітника Університету за кордон у рамках академічної мобільності (далі – АМ) він/вона подає документи до відділу міжнародних зв’язків за переліком, наведеним нижче, не пізніше ніж за 10 робочих днів до від’їзду.

 

Документи для від’їзду за програмою АМ:

  1. Заява (написана власноруч).
2.     Запрошення та його переклад.

3.     План стажування.

4.     Витяг з протоколу засідання кафедри про направлення на стажування.

5.     Подання завідувача кафедри.

 

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/підтвердження від закордонного закладу про готовність прийняти співробітника К-ПНУ імені Івана Огієнка, необхідно подати до відділу міжнародних зв’язків не пізніше ніж за 10 робочих днів до від’їзду такі документи:

1.                Заяву  співробітника із візами-погодженнями завідувача кафедри,  декана факультету, керівника відділу міжнародних зв’язків та проректора з науково-педагогічної роботи.

*Дати від’їзду та приїзду, зазначені в заяві, мають співпадати з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

2.                Оригінал або копію* запрошення на навчання/ стажування до закордонного навчального закладу або до відповідної наукової установи та його  переклад українською мовою.

3.                План стажування, погоджений керівником відділу міжнародних зв’язків та затверджений Ректором.

*Завідувач кафедри/керівник структурного підрозділу оформляють подання на ім’я ректора Університету, в якому вказуються усі умови перебування в ЗВО-партнері/науковій установі та умови збереження/незбереження заробітної плати в Університеті.

**Сформований комплект документів (подання, запрошення, план стажування) працівник подає до загального відділу Університету, який готує наказ про відрядження, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку відрядження.

4.                Витяг з протоколу засідання кафедри про направлення на наукове стажування

Подається разом з підписаною копією  плану стажування до відділу міжнародних зв’язків.

Період академічної мобільності, зазначений у заяві та витягу, має відповідати реальним датам перетину українського кордону.

 

*Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу  (inter_office@kpnu.edu.ua), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

** Копії та переклад запрошення завіряє керівник/провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків.заява

 ДОКУМЕНТИ ПО ПОВЕРНЕННЮ

1.      Звіт.
2.      Копія закордонного паспорта.
3.      Копія документа (за наявності), що засвідчує результати академічної мобільності (сертифікат, академічна довідка, диплом).

 

Підготовка документів.

Після повернення з-за кордону впродовж 14 днів Ви подаєте до відділу міжнародних зв’язків такі документи:

  1. Звіт за весь період участі в програмі академічної мобільності (Копію звіту (для тих, хто їздив зі збереженням заробітної плати) обов’язково потрібно подати до бухгалтерії університету).

Звіт потрібно надавати в друкованій формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Пункти, які для Вас не є актуальними, Ви можете їх пропустити. Звіт подається державною мовою.

  1. Копію документу (за наявності)що засвідчує результати академічної мобільності (сертифікат, академічна довідка, диплом).
  2. Копію закордонного паспорта(завірену у відділі кадрів) із ідентифікаційною сторінкоюа також сторінками з відмітками про перетин українського кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою (за наявності). При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорта.

заява

план стажування

подання

ЗВІТ ПРО СТАЖУВАННЯ