Про нас

Відділ міжнародних зв’язків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка  є структурним підрозділом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який створений для координації міжнародної діяльності в галузі освіти та науки, що здійснює Університет у межах своїх повноважень.

Основною метою діяльності Відділу є розробка, організація, координація та здійснення заходів у сфері міжнародної співпраці Університету з питань освіти та науки, у т. ч. напрацювання пропозицій щодо її розширення та зміцнення, сприяння налагодженню прямих зв’язків із закордонними партнерами відповідно до законодавства України.