Про нас

Сторчова Тетяна Володимирівна

Керівник відділу міжнародних зв’язків;
кандидат педагогічних наук, доцент;
E-mail: inter_office@kpnu.edu.ua
storchova.tetyana@kpnu.edu.ua
Мовна компетенція: українська, англійська, російська.

Хоптяр Алла Олександрівна

Провідний фахівець з міжнародної академічної мобільності відділу міжнародних зв’язків
Кандидат філологічних наук, доцент;
E-mail: inter_office@kpnu. edu.ua
khoptyar@kpnu.edu.ua
Мовна компетенція: українська, англійська, російська.

Магдій Олександра В’ячеславівна

Провідний фахівець з грантових програм та загально-організаційного забезпечення відділу міжнародних зв’язків;   Магістр;
E-mail: inter_office@kpnu.edu.ua

oleksandra_mehdiy@kpnu.edu.ua

Мовна компетенція: українська, англійська, німецька, російська