Участь в міжнародних консорціумах

 

                          

Консорціум українських університетів і Варшавського університету – це організація, яка утворена 12 квітня 2006 р. у Варшавському університеті як результат попередніх візитів ректора Варшавського університету до кількох українських вищих навчальних закладів. На цей час до консорціуму входять:

 1. Варшавський університет ( від його імені і діє Центр східноєвропейських студій) і українські партнери;
 2. Тернопіль – Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
 3. Львів – Український католицький університет у Львові
 4. Чернівці – Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 5. Острог – Національний університет “Острозька Академія”
 6. Кам’янець-Подільський – Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка
 7. Луцьк – Волинський національний університет ім. Лесі Українки
 8. Київ – Національний університет “Києво-Могилянська академія”
 9. Івано-Франківськ – Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
 10. Житомир – Житомирський національний педагогічний університет ім. І. Франка
 11. Рівне – Рівненський національний гуманітарний університет
 12. Харків – Харківський національний університет ім. В. Каразіна
 13. Суми – Сумський державний університет

Мета Консорціуму – розвиток академічної співпраці, обмін студентами та науковцями, сприяння реалізації наукових досліджень з питань Східної та Центральної Європи в регіоні, а також навчання польської мови та реалізації спільних “Східних студій”

Члени Консорціуму здійснюють:

 1. Утворення самостійних науково-дидактичних підрозділів в університетах України, які б проводили дослідження з питань Центральної Європи і Балкан, тематики Східної Європи, Росії, Кавказу, а також Центральної Азії, у тому числі й створювали можливості вивчання польської мови, яка є необхідною умовою навчання в Польщі. 
 2. Створення можливостей для учасників Консорціуму для навчання українських студентів у Варшаві на студіях ІІ ступеня ( магістерських програмах) або післядипломних, зі спеціалізації “Сходознавство”.
 3. Відкриття у себе напряму підготовки “Сходознавство” ( Східні студії ) і або ІІ ступеня на основі відповідних навчальних програм Варшавського університету і забезпечення можливості надавати 2 дипломи. Програма та детальні умови навчання мають бути узгоджені з Центром Східноєвропейських студій у формі окремих угод.
 4. Організацію спільної щорічної міжнародної наукової сходознавчої конференції.
 5. Обмін досвідом між членами консорціуму в рамках взаємного обміну наукових кадрів (стажерів), співробітників та студентів ( у рамках міжурядових угод або угод між університетами)