Стажування за кордоном

для Співробітників:

Документи для від’їзду за кордон

У разі від’їзду співробітника Університету за кордон у рамках академічної мобільності (далі – АМ) він/вона подає документи до відділу міжнародних зв’язків за переліком, наведеним нижче, не пізніше ніж за 10 робочих днів до від’їзду.

Документи для від’їзду за програмою АМ:

 1. Заява (написана власноруч).
 2. Запрошення та його переклад.
 3. Технічне завдання стажування.
 4. Витяг з протоколу засідання кафедри про направлення на стажування.
 5. Подання завідувача кафедри.

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/підтвердження від закордонного закладу про готовність прийняти співробітника К-ПНУ імені Івана Огієнка, необхідно подати до відділу міжнародних зв’язків не пізніше ніж за 10 робочих днів до від’їзду такі документи:

 1. Заяву співробітника із візами-погодженнями завідувача кафедри,  декана факультету, керівника відділу міжнародних зв’язків та проректора з науково-педагогічної роботи.

*Дати від’їзду та приїзду, зазначені в заяві, мають співпадати з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

 1. Оригінал або копію* запрошення на навчання/ стажування до закордонного навчального закладу або до відповідної наукової установи та його переклад українською мовою.
 2. Технічне завдання, погоджене керівником відділу міжнародних зв’язків та затверджений Ректором.

*Завідувач кафедри/керівник структурного підрозділу оформляють подання на ім’я ректора Університету, в якому вказуються усі умови перебування в ЗВО-партнері/науковій установі та умови збереження/незбереження заробітної плати в Університеті.

**Сформований комплект документів (подання, запрошення, технічне завдання) працівник подає до загального відділу Університету, який готує наказ про відрядження, не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку відрядження.

 1. Витяг з протоколу засідання кафедри про направлення на наукове стажування

Подається разом з підписаною копією  технічного завдання стажування до відділу міжнародних зв’язків.

Період академічної мобільності, зазначений у заяві та витягу, має відповідати реальним датам перетину українського кордону.

*Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу  (inter_office@kpnu.edu.ua), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

** Копії та переклад запрошення завіряє керівник/провідний фахівець відділу міжнародних зв’язків.

ДОКУМЕНТИ ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ:

 1. Звіт.
 2. Копія закордонного паспорта.
 3. Копія документа (за наявності), що засвідчує результати академічної мобільності (сертифікат, академічна довідка, диплом).

Підготовка документів.

Після повернення з-за кордону впродовж 14 днів Ви подаєте до відділу міжнародних зв’язків такі документи:

 1. Звіт за весь період участі в програмі академічної мобільності (Копію звіту (для тих, хто їздив зі збереженням заробітної плати) обов’язково потрібно подати до бухгалтерії університету).

Звіт потрібно надавати в друкованій формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Пункти, які для Вас не є актуальними, Ви можете їх пропустити. Звіт подається державною мовою.

 1. Копію документу (за наявності)що засвідчує результати академічної мобільності (сертифікат, академічна довідка, диплом).
 2. Копію закордонного паспорта(завірену у відділі кадрів) із ідентифікаційною сторінкоюа також сторінками з відмітками про перетин українського кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою (за наявності). При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорта.