Відрядження за кордон

Для співробітників:

 

  1. Особиста заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) декана факультету, завідувача кафедри, керівника відділу міжнародних зв’язків та проректора з науково-педагогічної роботи. У документі необхідно вказувати:
  • установу, місто, країну, термін відрядження;
  • мету відрядження;
  • збереження чи незбереження заробітної плати на цей період;
  • джерело фінансування відрядження.
  1. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).
  2. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється у відділі міжнародних зв’язків.
  3. Технічне завдання відрядження (погоджене керівником відділу міжнародних зв’язків та затверджене ректором університету.